Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye göre Tunceli’de 17 dağ keçisi katledilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye göre Tunceli’de 17 dağ keçisi katledilecektir.

Bu katliamı durdurun!

Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyük yurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesinin planlandığı 13 Temmuz günü yapılacağı ihale kayıt ilanından anlaşılmıştır.

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre Tunceli coğrafyasında bulunan yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçileri nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken (fauna) türler olarak bilinmektedir.

Korunması gereken tür olarak bilinmesine rağmen, Valilik İl Av Komisyonu ve Bakanlık Merkez Av Komisyonu, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeleri dikkate almayarak yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin avlanması için kota belirlemiştir.

Tunceli ilimiz Anadolu’nun önemli biyolojik çeşitlilik alanı olma özelliğine sahip illerden biridir. Tunceli’de çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, ayılar, ur kekliği, vaşak, su samuru, munzur alabalığı, nesli tehlike altında ve korunması gereken türler listesinde gösterilmektedir. Koruma altındaki bu türler için zaman zaman avlama kotası belirlenmesi üzücü bir durumdur.

Denetimsizlik ve kontrolsüzlükten dolayı bilinçsiz avcıların kaçak ve usulsüz avlanmaları nedeniyle âdete katliamlar yaşanmakta olduğu bilinmektedir. Mazgirt ilçesinde bulunan bir avlağa il dışından son bir hafta içerisinde 15-20 şer kişilik gruplardan oluşan 50 den fazla avcının geldiği ve sayıları yüzlerle ifade edilen keklik, bıldırcın ve yaban ördeği avladıkları kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Yaban hayatının korunması ve türlerin popülasyonlarının geliştirilmesi amacıyla kaçak avcılığa karşı gerekli tedbirlerin alınarak suç işleyenlerin tespiti ve yasal işlemlerin yapılması, 2020-2021 av sezonunda nesli tehlike altında olan türlerin korunması ve yaşam alanları olan sahaların ava kapalı tutulması icap etmektedir.

2019 yılında da dağ keçilerinin avlanmasına karşı artan tepkiler üzerine dönemin Valisi tarafından ildeki avcılık faaliyetlerini yasaklayan bir karar alınmıştı. İstenildiği taktirde yetki kullanılarak yasaklama kararı alınabildiğine göre, il av komisyonu veya merkez av komisyonunun aynı kararı tekrar alması mümkündür.

Kaçak ve usulsüz avcılığa karşı yaban hayatı denetleme görevini yürütenler, yaban hayatını koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Sorumsuzlukların bedeli çevreye çok ağır tahribat vermektedir.

Çevre, atalarımızdan bize kalan bir miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere devredilmesi gereken bir emanettir. Emaneti bizden sonra gelecek olan nesillere devretme yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Bu bağlamda hiç kimse korunan türlerden olan dağ keçilerini tüketme, yok etme sorumsuzluğunu bu ülkeye yaşatma hakkına sahip değildir.

 Bu katliama seyirci kalınamaz. Devlet eliyle bu katliamın yapılması kabul edilemez. Çevreye, nebatata, hayvanata, ekosisteme karşı başta yetkililer olmak üzere herkesi saygılı olmaya, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bu nedenle ivedilikle bu ihalenin iptal edilmesi ve ilandan düşürülerek katliamın durdurulması icap etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Politika İzleme Kurulu
Cesim GÖKÇE